Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Chín khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 11/07/2022
  • Lượt xem: 2272 lượt xem

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ Chín (khóa XXIV), nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Việt Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Đại Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 460 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách NN trên địa bàn đạt trên 117 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ; huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển cây quế giai đoạn 2022-2025, phn đấu hình thành vùng trồng quế sản xuất hàng hoá tập trung với quy mô 3.000ha vào năm 2025. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, huyện đang tiếp tục thu hút mời gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án CCN Đồng Lạc. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chú trọng; Ban thường vụ Huyện uỷ đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm  kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng quy định.


Đồng chí Hồ Đại Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Đại Dũng PCT UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong phát triển KT-XH của huyện Yên Lập trong 6 tháng đầu năm. Thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, và nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm định hướng cho Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Trong đó, huyện cần tập trung lãnh chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; khai thác các lợi thế tạo đột phá phát triển kinh tế đồi rừng; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương. Chủ động cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các CCN nhằm tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Cùng với tập trung phát triển kinh tế cần tập trung giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và sớm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm bền vững. Đồng chí Hồ Đại Dũng PCT UBND tỉnh mong muốn Ban Chấp hành, Ban thường vụ Huyện uỷ Yên Lập tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng huyện Yên Lập ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và các quyết định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)