Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ hai khóa 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 26/10/2020
  • Lượt xem: 6157 lượt xem

Chiều ngày 21/10/2020, Huyện ủy Yên Lập tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ hai khóa 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần việt Hùng, Bí thư Huyện ủy dự và khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

          Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động, khai thác tiềm năng lợi thế của huyện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020. Giá trị tăng thêm bình quân đạt 28,3/28 triệu đồng/ người, tăng 101% so với kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội  đạt hơn 600 tỷ đồng bằng 70,76% kế hoach. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 78 tỷ đồng, đạt 87,4% kế hoạch năm, giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 107,6% kế hoạch, tỷ lệ giao thông được cứng hóa đạt 99% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ. Dự kiến cuối năm 2020 thêm 1 xã và 6 khu đạt chuẩn nông thôn mới, 2 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên trong 10 xã chưa đạt xã nông thôn mới; công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, đã kết nạp được 95 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu hết năm 2020 đạt 80% trở lên, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

          Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  


Đ/c: Trần Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng" cho đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c: Trần Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 2 đồng chí: Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Cũng tại Hội nghị này đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng" cho 01 đồng chí và 02 đồng chí được  nhận Kỷ niệm chương  "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng".

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT yên lập)