Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư công trung hạn
  • Cập nhật: 17/10/2022
  • Lượt xem: 4128 lượt xem

Sáng 17/10, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyên.

Tại hội nghị, Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã báo cáo khái quát, tóm tắt tình hình công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện; định hướng công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng để thực hiện  các dự án.


Toàn cảnh hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện trong thời gian qua, để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc- UVBTV Huyện ủy,  Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để công tác giải phóng mặt bằng các dự án  đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt thì cần phải thực hiện thống nhất, đồng bộ từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền; MTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc, đặc biệt hạt nhân là cán bộ, đảng viên vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông

Giao cho các phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp tổ chức họp, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng để chủ động báo cáo và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc được kịp thời. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ thực hiện của từng dự án.


Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại xã Phúc Khánh

Ngay sau đó Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Kim Ngọc – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm trường đoàn đã đi thực địa kiểm tra một số dự án các công trình đường giao thông trên địa bàn huyện./.

Hồng Vân - Xuân Đôn (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)