Hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng tư vấn chấm điểm hoạt động UBND huyện
  • Cập nhật: 24/11/2022
  • Lượt xem: 1733 lượt xem

Ngày 23/11, UBND huyện tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng tư vấn chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp huyện ,UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Nội vụ đã thông qua bản phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, sẽ phân công cho các thành viên để hướng dẫn các cơ quan đơn vị thu thập tài liệu kiểm chứng thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo đầy đủ, quy trình, nội dung yêu cầu theo bộ chỉ số đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện; hướng dẫn tiến hành chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã.

Về chấm điểm hoạt động đánh giá xếp loại chất lượng theo các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo đúng quy định. Đồng thời hoàn thành theo các mốc thời gian cụ thể

Thông qua hội nghị, giúp cho các thành viên của Hội đồng tư vấn chấm điểm hoạt động của UBND huyện hiểu rõ hơn về những quy định, nhiệm vụ cụ thể để áp dụng vào  triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Hồng Vân - Lê Luân ( Trung tâm VH-TT-DL&TT)