Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân
  • Cập nhật: 19/11/2022
  • Lượt xem: 1426 lượt xem

Chiều ngày 17/11, Tại Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 10 tháng và triển khai thực hiện 02 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại huyện có Lãnh đạo BHXH tỉnh; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp xã có Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn; Trưởng các khu dân cư.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực Ban chỉ đạo BHXH huyện đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 10 tháng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022. Theo đó, tính đến hết tháng 10/2022, toàn huyện có 87.389/95.396 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 91,6% dân số. Các xã, thị trấn đã tích cực chủ động rà soát, tổ chức cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tiếp tục được duy trì và tăng thêm; cụ thể đến hết tháng 10/2022, phát triển tăng mới 558 người tham gia BHXH tự nguyện, và 791 người tham gia BHYT hộ gia đình; luỹ kế toàn huyện có 2.113/3.049 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 69,30% kế hoạch giao. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2022, toàn huyện còn 7.209 người chưa tham gia BHYT, trong đó chủ yếu là đối tượng thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh và đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ.


Hình ảnh tại các điểm cầu các xã, thị trấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục, đề xuất các giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu giao trong những tháng còn lại của năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã ghi nhận những kết quả của huyện Yên Lập đã đạt được trong 10 tháng đầu năm. Đồng thời cũng chỉ rõ để đạt được chỉ tiêu giao về tỷ lệ bao phủ BHYT, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Ban chỉ đạo huyện cần chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở để thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị: Cơ quan thường trực BHXH tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, các ý kiến thảo luận của cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu cho thành viên ban chỉ đạo bám sát địa bàn; giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn đặc biệt là những xã đạt chỉ tiêu thấp; triển khai hiệu quả quy chế phối hợp theo các văn bản chỉ đạo. Phối hợp với các cơ quan rà soát các nội dung liên quan đến các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; tham mưu phân bổ chỉ tiêu, tổng hợp danh sách được hỗ trợ BHYT theo quy định. Kịp thời đề xuất thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm. Các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu về BHYT, BHXH. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác vận động, tuyên truyền để hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

 

Nguyễn Sáng - Lê Luân (Trung tâm VH, TT, DL&TT)