Hội nghị trực tuyến Tập huấn phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành
  • Cập nhật: 25/11/2022
  • Lượt xem: 1365 lượt xem

Ngày 25/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành từ điểm cầu Công an tỉnh Phú Thọ đến điểm cầu các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì tại điểm cầu công an Tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hồ Đại Dũng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại điểm cầu huyện Yên Lập có các đồng chí: Lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan đơn vị của huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 8/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy và Thông tư số 18/2021 /TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

Sau hội nghị, UBND huyện Yên Lập sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể về công tác phòng, chống ma túy để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình đề ra biện pháp phù hợp giúp công tác phòng, chống ma túy hiệu quả hơn. Các cơ quan đơn vị, địa phương  tích cực phối hợp với lực lượng Công an huyện triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

Hồng Vân - Lê Luân (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện Yên Lập)