Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện NĐ 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
  • Cập nhật: 29/12/2022
  • Lượt xem: 1039 lượt xem

Ngày 29/12, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ngân hàng CSXH tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí: Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - UVBCH Trung ương Đảng - Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH; đồng chí Dương Quyết Thắng - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Yên Lập có Lãnh đạo Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện; đại diện các ban ngành đoàn thể huyện.


Các đại biểu được truyền đạt về nội dung như: Kết quả 20 năm triển khai và thực hiện chính sách tín dụng và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002-2022. Qua 20 năm, nguồn vốn cho vay không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Trong 20 năm, NHCSXH đã tạo điều kiện giúp trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830.087 tỷ đồng.

Trong 20  năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động; hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học. NHCSXH đã xây dựng và tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù. Theo đó, đã phối hợp với chính quyền cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, quản lý 168.624 tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố. Đến 30/11/2022, 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) nhận ủy thác đang phối hợp quản lý 99,1% dư nợ tín dụng với số dư 277.284 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao NHCSXH và những kết quả đạt được qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị NHCSXH tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; tập trung huy động các nguồn lực tài chính theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân cùng làm”, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho vay vốn người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách tín dụng xã hội là nội dung công tác thường xuyên.

Hồng Vân - Lê Luân (Trung tâm VH, TT, DL và TT)