Hội Nông dân huyện Yên Lập phối hợp giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án nuôi trâu sinh sản tại xã Mỹ Lương
  • Cập nhật: 15/10/2021
  • Lượt xem: 1973 lượt xem

Chiều ngày 12/10/2021, tại Hội trường UBND xã Mỹ Lương, Hội Nông dân huyện Yên Lập phối hợp với Ban KTXH - Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho hộ hội viên nông dân xã Mỹ Lương, thực hiện Dự án nuôi trâu sinh sản.


Đc Lý Quang Đại, ỦY viên BTV, Trưởng Ban KTXH - HND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi giải ngân

Dự và chỉ đạo buổi giải ngân có đồng chí Lý Quang Đại, Ủy viên BTV, Trưởng Ban KTXH - Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí cán bộ chuyên môn Ban KTXH - Hội Nông dân tỉnh; về phía Hội Nông dân huyện Yên Lập có đồng chí Phạm Đức Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Lương, Hội Nông dân xã và 10 hộ hội viên được vay vốn.

Với tổng số vốn vay là 500 triệu đồng cho 10 hộ vay, mỗi hộ 50 triệu đồng thực hiện Dự án “Chăn nuôi trâu  sinh sản" , thời hạn vay là 36 tháng, mức phí cho vay 0,63%/tháng; 7,6%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội, sẽ giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Lý Quang Đại, Trưởng Ban KTXH - Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội Nông dân huyện quan tâm, chỉ đạo các hộ vay vốn chấp hành các quy ước trong thực hiện Dự án, giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

T/h: Khương Đường (Hội nông dân huyện)