Hưng Long: Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022
  • Cập nhật: 01/07/2022
  • Lượt xem: 2772 lượt xem

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hưng Long tổ chức hội nghị biểu dương nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022


Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo đã góp phần khích lệ, động viên hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.Trong giai đoạn 2017 - 2022, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước,năm 2021 có 445/641 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chiếm 69,42%. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho nhiều lao động, mang lại thu nhập bình quân 250 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương.Đến nay  Hội Nông dân xã đã và đang quản lý 3 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, với 103 thành viên tham gia chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách Xã hội uỷ thác, với dư nợ trên 2,6 tỷ đồng.  Phong trào SXKD giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát triển kinh tế đi đôi với củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Nông dân xã Hưng Long tiếp tục đề ra mục tiêu:Hàng năm có trên 75% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có trên 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hằng năm có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao kỹ thuật.Tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc phù hợp với mỗi chi hội. Nêu gương và tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Hưng Long đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022”./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,Dl & Truyền thông)