Hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 05/11/2021
  • Lượt xem: 1945 lượt xem

Ngày 25/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ

Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát triển tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của  Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ được phát động từ ngày 14/10/2021 và kết thúc trao giải trước ngày 14/10/2022.
Đối tượng tham dự giải là mọi công dân Việt Nam, không vi phạm các quy định về đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí, Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh truyền hình, Ảnh báo chí đã được đăng, phát trên các loại báo chí do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép. Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 
Về số lượng và giá trị giải thưởng đối với tác phẩm gồm: 1 Giải Đặc biệt (50 triệu đồng); 2 Giải A (30 triệu đồng/ giải); 3 Giải B (20 triệu đồng/ giải); 4 Giải C (10 triệu đồng/ giải); 5 Giải Khuyến khích (3 triệu đồng/ giải). Đối với tập thể: 5 triệu đồng (Ban tổ chức sẽ xem xét trao giải cho cơ quan, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực cuộc thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ hằng năm). Trong điều kiện cụ thể sẽ xem xét, lựa chọn để vinh danh 01 nhà báo tiêu biểu: 3 triệu đồng; 01 nhân vật tiêu biểu: 2 triệu đồng; 01 tác giả cao tuổi; 01 tác giả trẻ tuổi: 2 triệu đồng.

Thể lệ giải được đăng tải đầy đủ tại link:  the le giai bao chi.pdf

Ban biên tập