Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021
  • Cập nhật: 02/07/2021
  • Lượt xem: 12111 lượt xem

Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021 dự kiến khai mạc ngày 15/9/2021.

Một sô nội dung chính của Kế hoạch, cụ thể như sau:

Mục đích: Thông qua Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021 (sĐại hội TDTT huyện Yên Lập) nhằm đánh giá toàn diện phong trào Thể dục thể thao toàn huyện và tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu của huyện tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ IX, năm 2021.

Yêu cầu:

Đại hội TDTT huyện Yên Lập phải có sự hưởng ứng và tham gia tích cực của tất cả các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các xã, thi trấn và các cơ quan, đơn vị tuyển chọn, thành lập Đoàn vận động viên, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Yên Lập.

Việc tổ chức thi đấu các môn tại Đại hội TDTT huyện Yên Lập phải thể hiện tính toàn diện, đồng thời nổi bật được một số môn thể thao mũi nhọn của huyện; công tác chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo, tổ chức đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đoàn kết, tiết kiệm và hiệu quả.

Đảm bảo phương án phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Bộ y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho Đại hội TDTT huyện Yên Lập.

Đối tượng, thành phần tham gia thi đấu:

Đối tượng tham gia thi đấu: Là vận động viên của các xã, thị trấn, các đơn vị thuộc thành phần thi đấu tại Đại hội đảm bảo các điều kiện: Phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, đã qua tuyển chọn và tập luyện, được các xã, thị trấn và các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu.

Thành phần tham gia thi đấu: Đoàn vận động viên của 17 xã, thị trấn và các đơn vị.

Nội dung thi đấu:

Đại hội TDTT huyện Yên Lập lần thứ IX, năm 2021 tổ chức thi đấu 10 môn, gồm: Bóng đá, Bóng chuyền da nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng bàn, Cầu lông, Điền kinh trong sân, Bơi lội, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co.

Giai đoạn 1: Dự kiến tổ chức thi đấu 02 môn trước Lễ khai mạc: Bóng đá và Bơi lội

Giai đoạn 2: Thi đấu sau Lễ khai mạc các môn còn lại.

Lê Quang