Kết quả tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
  • Cập nhật: 24/12/2021
  • Lượt xem: 4597 lượt xem

Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được triển khai từ tháng 6/2021; thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia dự thi từ 01/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021

Sau thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 87 tác phẩm dự thi của 52 tác giả hoặc nhóm tác gia, cụ thể như sau:

I. Tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tổng số 42 tác phẩm của 28 tác giả hoặc nhóm tác giả (tác giả gửi tác phẩm dự thi nhiều nhất là 05 tác phẩm), trong đó:

1. Các trường hc: Có tng s 38 tác phẩm của 26 tác giả hoặc nhóm tác giả, cụ thể:

- Các trường Mầm Non có 03 tác phẩm của 03 tác giả thuộc 02 đơn vị trường học.

- Các trường Tiểu học có 22 tác phẩm của 14 tác giả hoặc nhóm tác giả thuộc 15 đơn vị trường học.

- Các trường THCS có 13 tác phẩm của 09 tác giả hoặc nhóm tác giả thuộc 08 đơn vị trường học.

2. Các đơn vị khác: Có 04 tác phẩm của 02 tác giả.

II. Tác giả, nhóm tác giả không thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tổng số có 45 tác phẩm của 24 tác giả (tác giả gửi tác phẩm dự thi nhiều nhất là 06 tác phẩm), trong đó:

1. Tỉnh Phú Thọ (trừ huyện Yên Lập): Có tổng số 05 tác phẩm của 03 tác giả, trong đó: Cơ quan cấp tỉnh có 04 tác phẩm của 02 tác giả; các huyện, thành, thị trong tỉnh có 01 tác phẩm của 01 tác giả.

2. Các tỉnh, thành phố khác trong cả nước: Có tổng số 40 tác phẩm của 21 tác giả, trong đó: Hà Nội (09 tác phẩm của 6 tác giả); Hồ Chí Minh (11 tác phẩm của 5 tác giả); Sơn La (01 tác phẩm của 01 tác giả); Bình Thuận (01 tác phẩm của 01 tác giả); Đà Nẵng (06 tác phẩm của 01 tác giả); Đắc Nông (01 tác phẩm của 01 tác giả); Đồng Nai (03 tác phẩm của 01 tác giả); Huế (01 tác phẩm của 01 tác giả); Hưng Yên (03 tác phẩm của 01 tác giả); Ninh Bình (01 tác phẩm của 01 tác giả); Quảng Ninh (02 tác phẩm của 01 tác giả); Thanh Hóa (01 tác phẩm của 01 tác giả).

III. Nhiệm vụ trong thời gian tới

- Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký  giúp việc Ban Giám khảo; ban hành Quy chế chấm điểm cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”.

- Chỉ đạo tổ chức chấm điểm, phân định giải thưởng; lựa chọn tác phẩm làm tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập.

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết, trao thưởng.

     

 

Ban Biên tập