KHU SƠN NGA XÃ NGA HOÀNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
  • Cập nhật: 10/11/2022
  • Lượt xem: 1710 lượt xem

Ngày 08/11, khu dân cư Sơn Nga xã Nga Hoàng long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, đây là khu được xã Nga Hoàng chọn làm điểm. Tới dự ngày hội có đồng chí Đỗ Quốc Dân, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo xã Nga Hoàng.

Tại ngày hội các đại biểu và nhân dân trong khu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm của MTTQ Việt Nam đồng thời tuyên truyền pháp luật tới toàn thể nhân dân trong khu.

 Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội

Khu Sơn Nga hiện có 92 hộ với 373 nhân khẩu, dân tộc Dao chiếm gần 95%. Trong năm 2022 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã,  Ban công tác mặt trận khu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các tổ chức chính trị trong khu duy trì hoạt động có hiệu quả. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… nhân dân trong khu luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, cùng chung sức xây dựng nếp sống văn hóa, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bãi bỏ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 9,8% giảm 02 hộ so với năm 2021, số hộ khá giàu tăng lên. Bình quân lương thực đạt 325kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng/người/năm.

Thay mặt Huyện ủy,  HĐND,  UBND,  UBMTTQ huyện, đồng chí Đỗ Quốc Dân, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã trao giấy khen của UBND huyện cho khu dân cư Sơn Nga đạt khu dân cư văn hóa 5 năm liền 2018-2022 và tặng hoa, quà chức mừng nhân dân trong khu.

 

Đồng chí Đỗ Quốc Dân trao giấy khen của UBND huyện cho khu dân cư Sơn Nga

 

Đồng chí Đỗ Quốc Dân tặng hoa, quà chúc mừng nhân dân khu Sơn Nga

 Nhân dịp này, UBND xã Nga Hoàng cũng tặng giấy khen cho các gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

 

Lãnh đạo UBND xã Nga Hoàng tặng giấy khen cho các gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022

                                                  

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)