Kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Yên Lập
  • Cập nhật: 18/12/2020
  • Lượt xem: 6231 lượt xem

Sáng 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Đồng chí Trần Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, song Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. Năm 2020, Đảng bộ huyện đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 123 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện toàn xã hội gần 1.290 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng theo giá trị tăng thêm đạt 8,72%, vượt mục tiêu đề ra. Toàn huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 khu dân cư nông thôn mới và 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, kịp thời ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác sắp xếp cán bộ sau Đại hội được thực hiện theo đúng quy định, số đảng viên mới kết nạp vượt mục tiêu đề ra.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Yên Lập đã đạt được trong năm qua và đánh giá cao nội dung kiểm điểm nghiêm túc, sát thực của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập. Đồng chí chỉ đạo trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập cần tập trung lãnh đạo, xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Trong đó tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm trên diện tích canh tác; thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, … góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại báo cáo kiểm điểm cho phù hợp, tập chung chỉ đạo phát triển kinh tế nhất là kinh tế đồi rừng, duy trì và phát triển kinh tế hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng  Đảng, phấn đấu Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)