Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 09/11/2022
  • Lượt xem: 1302 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Tiểu ban I do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phú thọ, Phó Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Trưởng Tiểu ban I làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Yên Lập, cùng đi với đoàn có Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đoàn Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn huyện Yên Lập có đồng chí: Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ huyện; lãnh đạo xã Hưng Long.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ huyện Yên Lập, thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Trong năm 2022, cấp ủy huyện đã tiến hành 01 cuộc giám sát đối với 2 đơn vị, cấp ủy cơ sở tiến hành 19 cuộc giám sát với 21 đơn vị.

Công tác tổ chức đối thoại với Nhân dân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Năm 2021, toàn huyện tổ chức được 25 hội nghị đối thoại. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được chính quyền các xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự. Việc thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch đạt 90%.  Công tác thực hiện dân chủ trong quá trình triển khai các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm. Các hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản đạt được một số kết quả tích cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể ở huyện đã tích cực thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và các đề xuất kiến nghị của địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở cần xây dựng chương trình, kế hoạch với nội dung thực hiện cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt việc hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện dân chủ tới mọi tầng lớp nhân dân; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dân chủ cơ sở.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác thực hiện dân chủ tại xã Hưng Long

Đoàn công tác đi thực tế kiểm tra công tác thực hiện dân chủ tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Hưng Long./.

Hồng Vân - Xuân Đôn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)