Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã Minh Hòa khóa XXIV
  • Cập nhật: 27/07/2022
  • Lượt xem: 1778 lượt xem

Ngày 25/7/2022, HĐND xã Minh Hòa tổ chức kỳ họp thứ tư, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tọa kỳ họp gồm: Đồng chí Nguyễn Viết An – Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đinh Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch HĐND. Dự kỳ họp có các đồng chí trong BTV Đảng ủy và 21/21 ông (bà) là đại biểu HĐND xã, các đại biểu đại diện cho UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, hiệu trưởng các trường học, Trạm trưởng trạm y tế.


Đ/c: Nguyễn Viết An - Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các cơ quantrình các báo cáo; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát chủ trương của Đảng ủy, các Nghị quyết của HĐND xã, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại kỳ họp, Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, điều hành hoạt động UBND. Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT -XH trong 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021;  Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND xã năm 2023.

Phan Thị Đào - CCVH xã Minh Hòa