LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022
  • Cập nhật: 16/06/2022
  • Lượt xem: 2423 lượt xem

Ngày 15/6/2022 UBND huyện ban hành kế hoạch số 936/KH-UBND về việc Tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Lập, cụ thể:

1. Lịch thi: Từ ngày 06-09/7/2022.

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/7/2022

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

 


08/7/2022

SÁNG

Bài thi khtn

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi khxh

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2022

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

2. Địa điểm thi:

TT

Điểm thi

Gồm các đơn vị

Số

HS ĐK

Tổng số thí sinh

Số

phòng thi

1

THPT Yên Lập

THPT Yên lập

297

445

22

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

113

Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập

35

2

THPT Lương Sơn

THPT Lương Sơn

232

232

11

3

THPT Minh Hòa

THPT Minh Hòa

147

147

7

TỔNG

824

824

40

Ban biên tập