Múa chuông, múa rùa và múa trống đu của Phú Thọ được hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn
  • Cập nhật: 21/09/2022
  • Lượt xem: 1791 lượt xem

Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An là các địa phương nằm trong kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai bảy chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Cụ thể, Phú Thọ có hai chương trình là: Múa chuông và múa rùa của dân tộc Dao; múa Trống đu của dân tộc Mường ở huyện Yên Lập.


Múa Trống đu của đội văn nghệ dân tộc Mường, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.

Nội dung triển khai các chương trình bao gồm khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin các loại hình văn hóa phi vật thể; đề xuất giải pháp thực hiện bảo tồn, phát huy di sản; tổ chức tập huấn, truyền dạy, trình diễn các nghi lễ; tổ chức chụp ảnh, ghi hình, dựng phim tư liệu về quá trình bảo tồn di sản; in đĩa DVD phát cho người dân nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số. Mỗi chương trình, sẽ có 70-75 nghệ nhân và học viên người dân tộc thiểu số tham gia.


Đồng bào dân tộc Dao trình diễn Múa rùa

Nguồn: Báo Phú Thọ