Mỹ Lương diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022
  • Cập nhật: 23/06/2022
  • Lượt xem: 1654 lượt xem

Xã Mỹ Lương vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ của huyện; Thành viên Ban chỉ đạo của huyện và lãnh đạo UBND các xã.

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn; giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương và các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập với đề mục: Chuyển lực lựng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.


Nội dung vận hành cơ chế

Với tình huống giả định: bọn phản động công khai các hoạt động chống phá trên địa bàn tỉnh, chống đối chính quyền các cấp tại các huyện Hạ Hòa, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê….Tại huyện Yên Lập bọn phản động tăng cường các hoạt động chống đối chính quyền cơ sở, lôi kéo tập hợp các phần tử bất mãn kích động nhân dân gây rối, biểu tình, bạo loạn đập phá công trình công cộng, bắt giữ cán bộ làm con tin ,đòi yêu sách...  Trước tình hình trên, xã Mỹ Lương tổ chức các hội nghị vận hành cơ chế, chuẩn bị mọi điều kiện chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ các khâu, vận hành cơ chế, đến diễn tập thực binh    phòng thủ tại xã Mỹ Lương diễn ra đạt chất lượng cao; nội dung diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo huyện nhận xét, đánh giá chấm điểm cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Lương năm 2022 đạt loại xuất sắc.


Hình ảnh diễn tập thực binh

Phát biểu chỉ đạo sau cuộc diễn tập đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập của huyện,  biểu dương vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện đối với cuộc diễn tập của xã Mỹ Lương; biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong khung diễn tập, từ nội dung vận hành cơ chế đến phần diễn tập thực binh đảm bảo đúng theo kế hoạch, đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng khu vực phòng thủ cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về những âm mưu chống phá diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.


Đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập của huyện phát biểu chỉ đạo

Cuộc diễn tập, nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền cấp xã, trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các tổ chức, ban ngành đoàn thể về trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu; giúp cho Đảng uỷ, HĐND, UBND xã vận dụng linh hoạt, xử lý tốt các tình huống về an ninh chính trị, an ninh nông thôn có thể xảy ra trên địa bàn./.

Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL&Truyền thông Yên Lập)