Những kết quả hoạt động của Hội LHPN xã Hưng Long 6 tháng đầu năm 2022
  • Cập nhật: 16/06/2022
  • Lượt xem: 1978 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hưng Long đã bám sát chương trình hoạt động của Hội LHPN Huyện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm trong công tác Hội như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đó là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.


Hội viên Phụ nữ xã Hưng Long trồng và chăm sóc đoạn đường hoa, do phụ nữ tự quản

 Hội LHPN xã duy trì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát triển quản lý tốt  nguồn vốn vay do NHCS - XH uỷ thác qua tổ chức Hội Phụ nữ, với tổng dư nợ trên  2,5 tỷ đồng cho 74 hội viên phụ nữ vay; nguồn vốn quỹ Hội 168 triệu đồng cho 132 hội viên vay. Phong trào giúp nhau có địa chỉ xóa đói, giảm nghèo tiếp tục duy trì, điển hình là hoạt động giúp nhau trong sinh hoạt   hàng ngày như chơi phường, họ, duy trì nhóm phụ nữ giúp nhau không lấy lãi     với số tiền gần 300 triệu đồng  đã giúp cho 58 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, vận động hội viên ủng hộ, giúp đỡ những gia đình hội viên phụ nữ, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo. Thông qua các hoạt động tại cơ sở đã giúp cho nhiều gia đình phụ nữ nghèo có cuộc sống ổn định, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế./.

Bích Thọ - Trung tâm VH, TT, DL & TT