Nông dân huyện Yên Lập xuống đồng đầu xuân
  • Cập nhật: 30/01/2023
  • Lượt xem: 698 lượt xem

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nông dân các địa phương trên toàn huyện Yên Lập đã khẩn trương xuống đồng gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ Xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi. Khí thế lao động trong những ngày đầu năm mang đến dự cảm về một vụ mùa thắng lợi.


Lãnh đạo xã Lương Sơn đi kiểm tra sản xuất đầu xuân

Theo kế hoạch Vụ xuân năm nay, huyện Yên Lập gieo cấy trên 2.800 ha lúa, gồm các giống  lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm hơn 2.500 ha. Chủ yếu là các giống lúa như: Nhị ưu 838; CT 16; J02; Thái xuyên 111; còn lại là các giống lúa nếp; lúa thuần khác... Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã cày bừa, đổ ải gieo cấy được trên 2.200ha. Các xã có tiến độ gieo cấy đạt trên 95% là các xã: Lương Sơn, Thị trấn Yên Lập xã Mỹ Lung, xã Mỹ Lương, xã Đồng Thịnh....


 

Bà con nông dân trên địa bàn xã Phúc Khánh gieo cấy vụ xuân

Để phấn đấu sản lượng vụ chiêm đạt kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình, trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; tuyên truyền, khuyến khích nông dân tập trung tích tụ ruộng đất để mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị; quản lý, sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp không để xảy ra tình trạng bỏ ruộng hoang. Đặc biệt, bên cạnh việc bám sát kế hoạch chung của huyện, các địa phương tùy vào thời gian sinh trưởng của từng giống và điều kiện thực tế của từng địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp đảm bảo năng xuất và sản lượng đề ra./.

Hồng Vân - Vũ Trịnh (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)