Phát động cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy truyền thống - danh dự và trách nhiệm”
  • Cập nhật: 20/09/2021
  • Lượt xem: 3589 lượt xem

Công an tỉnh vừa phát động cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy truyền thống - danh dự và trách nhiệm”.

Nhằm góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an tỉnh Phú Thọ Tổ chức cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy truyền thong - danh dự và trách nhiệm.

Theo đó: Thời gian nhận bài thi giai đoạn 1 đến hết ngày 15/11/2021 tại đội Tuyên truyền- Thi đua khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh.

Trân trọng giới thiệu Thể lệ Cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy truyền thống - danh dự và trách nhiệm”

Ban Biên tập