Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • Cập nhật: 22/06/2021
  • Lượt xem: 13290 lượt xem

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 về ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ban biên tập