Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập năm 2023
  • Cập nhật: 05/01/2023
  • Lượt xem: 2297 lượt xem

Ngày 30/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.