Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021
  • Cập nhật: 15/11/2021
  • Lượt xem: 2578 lượt xem

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non,  Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021, gồm 44 thí sinh; trong đó:

- Giáo viên Văn hóa tiểu học: 04 thí sinh.


- Giáo viên Toán THCS: 04 thí sinh.


- Giáo viên Ngữ Văn THCS:  05 thí sinh.


- Giáo viên Tiếng Anh THCS:  03  thí sinh.


- Giáo viên Sinh học THCS:  11  thí sinh.


- Giáo viên Lịch Sử THCS:  08  thí sinh.


- Giáo viên Địa Lý THCS: 05   thí sinh.


- Nhân viên Kế toán: 04  thí sinh.

Ban Biên tập