Ra mắt Chi Hội Nông dân nghề nghiệp và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án nuôi bò sinh sản tại xã Minh Hòa
  • Cập nhật: 29/07/2021
  • Lượt xem: 11779 lượt xem

Ngày 27/7/2021, tại UBND xã Minh Hòa, Hội Nông dân xã Minh Hòa tổ chức công bố và ra mắt Chi Hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến dự, chỉ đạo có đồng chí Hoàng Nữ Quyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Minh Hòa, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các chi hội trưởng Hội Nông dân xã Minh Hòa, cùng 15 thành viên của Chi hội.


Đồng chí Hoàng Nữ Quyên - Phó Chủ tịch HND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ra mắt và chương trình bàn giao vốn

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm xã Minh Hòa được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có 15 thành viên là các hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn khu Hạ Hòa, khu Minh Đức xã Minh Hòa. Chi hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các thành viên hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm. 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ), với mong muốn giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.

Tại buổi lễ ra mắt, Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm của Hội Nông dân xã Minh Hòa đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 thành viên có trách nhiệm duy trì sinh hoạt Chi hội.

Sau chương trình ra mắt, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện - Hội Nông dân huyện Yên Lập đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, thực hiện Dự án nuôi bò sinh sản cho 05 hộ hội viên nông dân vay tại xã Minh Hòa với số tiền 250.000.000 đồng. Theo đó, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời hạn vay vốn là 36 tháng. 

                    

Cán bộ Hội Nông dân huyện hướng dẫn các hộ vay hoàn thiện hồ sơ vay vốn

Tại buổi giao vốn, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện mong muốn các hộ hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, các cấp Hội Nông dân sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các hộ tham gia nuôi bò sinh sản về kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc bò sinh sản, cách xử lý chất thải trong chăn nuôi, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiêm vắc xin phòng bệnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Việc hỗ trợ nông dân vay vốn chăn nuôi bò sinh sản thông qua nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm  giúp một phần về vốn để hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mua bò giống, xây dựng chuồng trại phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, xây dựng các mô hình kinh tế ở nông thôn.

Khương Đường (HND huyện Yên Lập)