Sáu trường dẫn đầu điểm trung bình môn thi GDCD Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
  • Cập nhật: 29/07/2022
  • Lượt xem: 2514 lượt xem

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống kê những trường THPT công lập có kết quả điểm trung bình thi môn Giáo dục Công dân (GDCD) dẫn đầu trong số các trường của tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.


Các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

tại điểm thi Trường THPT Yên Lập.

Dẫn đầu danh sách là Trường THPT Yên Lập, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 9,58 điểm. Đặc biệt, nhà trường có 60 điểm 10 môn GDCD trong kỳ thi, góp phần đưa Phú Thọ đứng thứ hai cả nước về điểm 10 môn học này.

Tiếp theo là Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Yên Lập, huyện Yên Lập trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 9,4 điểm; Trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 9,12 điểm; Trường THPT Mỹ Văn, huyện Tam Nông, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 9,03 điểm; Trường THPT Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 9,01 điểm; Trường THPT Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn GDCD của học sinh toàn trường đạt 8,84 điểm.

Đề thi môn GDCD năm nay có 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% câu hỏi thuộc lớp 11. 75% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu. Số câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao chiếm 25% chia đều ở chương trình học lớp 12, đây là những câu hỏi liên hệ thực tế, có một số câu hỏi mang tính thời sự.

Nguồn: Báo Phú Thọ