Tạm hoãn tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX năm 2021
  • Cập nhật: 06/09/2021
  • Lượt xem: 5247 lượt xem

Ngày 06/9/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về việc tạm hoãn tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, đồng thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện quyết định tạm hoãn tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện Yên Lập lần thứ IX năm 2021 theo Kế hoạch số 801/KH-UBND ngày 09/6/2021của UBND huyện Yên Lập cho đến khi có thông báo mới. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện; đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng để tham dự Đại hội Thể dục thể thao khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Ban Biên tập