Tân binh huyện Yên Lập viếng Đài tưởng niệm trước ngày lên đường nhập ngũ
  • Cập nhật: 07/02/2023
  • Lượt xem: 1314 lượt xem

Chiều ngày 7/02/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lập tổ chức cho các tân binh đến viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện trước khi lên đường nhập ngũ. Dự lễ viếng có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện.