Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực vận tải trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
  • Cập nhật: 08/08/2021
  • Lượt xem: 7055 lượt xem

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, hoạt động“xe ghép”, “xe chung” diễn ra phổ biến; nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện “luồng xanh” đi sai tuyến đường, chở hàng hóa không đúng, chở người không đúng đối tượng, mục đích đã đăng ký lưu hành trên “luồng xanh”. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Phú Thọ ra Văn bản số 3447/UBND-KTN ngày 07/8/2021 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực vận tải trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng công an, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm đối với các đơn vị có phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã QR Code hoạt động trên “luồng xanh”; kiểm tra lộ trình hoạt động của các phương tiện trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý vi phạm theo quy định đối với các chủ xe, người đứng đầu các đơn vị vận tải có xe vi phạm; ngoài xử lý theo quy định, nghiên cứu triển khai áp dụng các biện pháp khác theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam như: Thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối không cấp thẻ nhận diện có mã QR Code hoạt động trên “luồng xanh”;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách. Tập trung triển khai tại các Chốt kiểm soát phòng dịch, địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa và trên các tuyến đường trọng điểm thường diễn ra các hoạt động vận tải trái quy định như “xe ghép”, “xe chung”, phương tiện vận tải hàng hóa không được phép hoạt động…

3. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người trên phương tiện qua các Chốt kiểm soát phòng dịch của tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Phú Thọ

- Tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý theo quy định đối với các nội dung đăng tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, “xe ghép”, “xe chung”… trái quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu đến các cơ quan chức năng để xử lý các trường hợp vi phạm;

- Tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải, khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ trái quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt kinh doanh bằng hình thức “xe ghép”, “xe chung” trên địa bàn quản lý; chỉ đạo công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định;

- Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động vận tải và phòng chống dịch bệnh Covid-19; nắm bắt, phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về hoạt động vận tải trái phép trên địa bàn quản lý để kịp thời xử lý theo quy định.

Ban Biên tập