Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn đội năm 2022
  • Cập nhật: 07/10/2022
  • Lượt xem: 1228 lượt xem

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ Đoàn thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Ngày 06/10/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Yên Lập đã tổ chức chương trình Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn đội năm 2022.