Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 29/10/2021
  • Lượt xem: 11617 lượt xem

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá Quyền sử dụng 39 ô đất ở Khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ


1. Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng 39 ô đất ở Khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Diện tích: Từ 134,3 đến 254,3m2

Giá khởi điểm: Từ 4.500.000 đồng – 9.000.000 đồng/m2

Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ô đất

2. Bán hồ sơđấu giá:Từ ngày 26/10/2021 đến 16h00 ngày 16/11/2021(Trong giờ hành chính).

Tại: - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh;

       - UBND thị trấn Yên Lập

       - Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Lập (UBND huyện Yên Lập)

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/bộ

3. Nộp hồ sơđấu giá và phiếu trả giá:Từ ngày 26/10/2021 đến 16h00 ngày 16/11/2021,

Hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong bảo mật và“gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được).

4. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:Bắt đầu từ 08h00’ ngày 19/11/2021 tại Hội trường UBND thị trấn Yên Lập.

* Chi tiết liên hệ:      - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh (ĐT: 0934443838).

                                  - UBND thị trấn Yên Lập.

       - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lập (UBND huyện Yên Lập).


Chi tiết file đính kèm Thông báo đấu giá đất

Ban Biên tập