Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần 02 năm 2022
  • Cập nhật: 31/10/2022
  • Lượt xem: 2142 lượt xem

Thực hiện văn bản số 698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022 (Gửi kèm theo Văn bản 698/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/9/2022). Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo đến đông đảo Nhân dân và người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình để biết và đăng ký tham gia.

1. Thời gian tiếp nhận đăng ký:

05 ngày, từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022 (Trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận đăng ký:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ (Địa chỉ: Khu 4, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thông tin chi tiết đề nghị tham khảo tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn).

Chi tiết trong file đính kèm

Ban Biên tập