Thông báo kết quả cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
  • Cập nhật: 06/06/2022
  • Lượt xem: 2870 lượt xem

Ngày 06/6/2022, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” ban hành văn bản số 47/TB-BTC Thông báo kết quả cuộc thi " Sáng tác tiêu đề - biểu tượng" huyện Yên lập.

Chi tiết trong file đính kèm.

Ban Biên tập