Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021)
  • Cập nhật: 06/01/2021
  • Lượt xem: 5869 lượt xem

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản số 03/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, như sau:

1. Lịch tiếp công dân:

Tháng

Ngày tiếp công dân

Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân

 

Tháng 01/2021

Ngày 11/01/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/01/2020 (thứ Tư)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 02/2021

Ngày 09/02/2021 (thứ Ba)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22/02/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 3/2021

Ngày 10/3/2021 (thứ Tư)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22/3/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 4/2021

Ngày 12/4/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/4/2021 (thứ Ba)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 5/2021

Ngày 10/5/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/5/2021 (thứ Năm)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 6/2021

Ngày 10/6/2021 (thứ Năm)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21/6/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 7/2021

Ngày 12/7/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/7/2021 (thứ Ba)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 8/2021

Ngày 10/8/2021 (thứ Ba)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/8/2021 (thứ Sáu)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 9/2021

Ngày 10/9/2021 (thứ Sáu)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/9/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 10/2021

Ngày 11/10/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/10/2021 (thứ Tư)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 11/2021

Ngày 10/11/2021 (thứ Tư)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22/11/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

 

Tháng 12/2021

Ngày 10/12/2021 (thứ Sáu)

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/12/2021 (thứ Hai)

Chủ tịch UBND huyện

Ngoài lịch tiếp công dân nêu trên, công dân có nhu cầu gặp Chủ tịch UBND huyện để được tiếp đột xuất, công dân có thể liên hệ với đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng ban Tiếp công dân huyện hoặc đồng chí Bùi Trọng Thiện - Cán bộ Thường trực Ban Tiếp công dân để đăng ký thời gian.

2. Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện (Nhà làm việc 01 tầng, cạnh Bộ phận TN&TKQ trong khuôn viên UBND huyện).

3. Số điện thoại liên hệ:

- Ông Phạm Trung Kiên: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Trưởng ban Tiếp công dân huyện: 0912 326 738.

- Ông Bùi Trọng Thiện: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thường trực Ban Tiếp công dân huyện: 0984 787 020.

UBND huyện Yên Lập