Thông báo: Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản
  • Cập nhật: 31/10/2022
  • Lượt xem: 1702 lượt xem

Ngày 17/10/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 746/TTLĐNN-TCLĐ về thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo đến đông đảo Nhân dân và người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình để đăng ký dự tuyển.

Ban biên tập