Thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 2626 lượt xem

Ngày 19/10/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 103/TB-UBND về việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.

Theo đó:

- Đối tượng: Những người đăng ký dự tuyển theo chỉ tiêu vị trí việc làm thuộc UBND huyện Yên Lập.

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (tầng 3 nhà làm việc).

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần (không tính thứ 7, chủ nhật). Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kết thúc đúng 17h00 ngày 27/10/2021.

- Số điện thoại liên hệ: 0983.704.171, ông Bùi Minh Tuấn, cán bộ phòng Nội vụ.

Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ đề nghị tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Ban Biên tập