Thông báo: Xả lũ hồ Ngòi Giành
  • Cập nhật: 10/10/2022
  • Lượt xem: 1772 lượt xem


Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước hồ hiện tại vượt mức nước dâng Bình thường 0,2 m. Để đảm bảo hoạt động của hồ chứa, Công ty TNHH nhà nước MTV khai thác CTTL Phú Thọ sẽ tiến hành xả lũ vào lúc 11h00 ngày 10/10/2022. Đề nghị UBND xác xã vùng hạ du hồ thông báo đến người dân trên địa bàn biết đề phòng rủi ro lũ, sạt lở đất. Chi tiết nội dung thực hiện xả lũ trong file đính kèm.

Hoàng Xuân Hưng