Thông điệp "5T" chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội
  • Cập nhật: 07/09/2021
  • Lượt xem: 3708 lượt xem

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, Bộ Y tế vừa có thêm thông điệp 5T gồm: Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã đối với các xã, phường tăng cường giãn cách xã hội.

Ban Biên tập