Tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc Lần thứ II năm 2022
  • Cập nhật: 04/10/2022
  • Lượt xem: 1699 lượt xem

Ngày 03/10, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổng duyệt chương trình nghệ thuật của đoàn Phú Thọ chuẩn bị tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc Lần thứ II diễn ra tại thành phố Thái Nguyên. Tham gia chương trình nghệ thuật gồm các nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Dao xã Nga Hoàng huyện Yên Lập và các xã Thu Cúc, Vinh Tiền, Xuân Sơn huyện Tân Sơn.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc Lần thứ II, năm 2022 diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ tham gia các nội dung như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục nữ dân tộc Dao; trình diễn giới thiệu, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao.  
Một số hình ảnh trang phục, đạo cụ của người Dao chuẩn bị cho Ngày hội

Dự kiến Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc Lần thứ II, năm 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Thái Nguyên từ ngày 06 đến ngày 08/10/2022./.

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)