Trong 02 ngày 03, 04/11/2021, huyện Yên Lập tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô toàn huyện.
  • Cập nhật: 02/11/2021
  • Lượt xem: 2813 lượt xem

Ngày 01/11/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1753/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Lập và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Lập, huyện Yên Lập tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô toàn huyện.

Theo đó:

Lịch tiêm:

Ngày 03/11/2021 tổ chức tiêm tại thị trấn Yên Lập và các xã: Lương Sơn, Đồng Lạc, Minh Hòa, Ngọc Đồng, Ngọc Lập.

Ngày 04/11/2021 các xã còn lại tổ chức tiêm và tiêm cho các công nhân trong Cụm công nghiệp thị trấn.

Thời gian bắt đầu từ 7h30 mối ngày đến khi hoàn thành.

Đối tượng tiêm: Toàn bộ người dân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện có mặt trên địa bàn, có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tổng số người dự kiến được tiêm là trên 53.300 người.

Đề nghị nhân dân:

- Ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; đi tiêm chủng theo đúng lịch, khi đến lượt.

- Thực hiện nghiêm quy định “5K và các biện pháp phòng dịch khi tham gia tiêm chủng.

Ban Biên tập