Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh luyện tập tham gia Hội thao Dân quân tự vệ tỉnh Phú Thọ năm 2022
  • Cập nhật: 01/08/2022
  • Lượt xem: 2588 lượt xem

Ngày 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Lập tổ chức buổi tổng duyệt đợt huấn luyện Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh, đây là Trung đội Dân quân tự vệ cấp xã, được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Lập lựa chọn huấn luyện, tham gia Hội thao Dân quân tự vệ tỉnh Phú Thọ năm 2022.


Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh thực hiện các nội dung huấn luyện duyệt đội hình đội ngũ

 


Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh thực hiện nội dung huấn luyện duyệt đồng diễn võ thuật

 

Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh thực hiện nội dung huấn luyện ném Lựu đạn

 

Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh thực hiện nội dung huấn luyện duyệt chạy vũ trang

Tại buổi tổng duyệt, giảng viên Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện kiểm tra các nội dung huấn luyện gồm duyệt đội hình đội ngũ; đồng diễn võ thuật; xử lý tình huống và ba môn quân sự phối hợp (Bắn súng, ném lựu đạn, chạy vũ trang cự ly nữ 1500m; nam 3000m)

Qua buổi tổng duyệt, Trung đội Dân quân tự vệ xã Đồng Thịnh đã nắm bắt được những kỹ chiến thuật theo giáo án mà giảng viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã truyền đạt, đảm bảo đủ điều kiện tham gia hội thao Dân quân tự vệ cấp tỉnh diễn ra trong thời gian tới.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện)