Trung tâm Chính trị Yên Lập 50 năm xây dựng và phát triển
  • Cập nhật: 12/11/2022
  • Lượt xem: 1404 lượt xem

Trải qua 50 năm, với nhiều tên gọi khác nhau, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Hoạt động của Trung tâm đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thế hệ cán bộ của huyện Yên Lập nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ.

Cách đây 50 năm, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Trường Đảng huyện Yên Lập được thành lập vào ngày 10 tháng 11 năm 1972. Thực hiện Nghị quyết số 210 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phú, sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất đến tháng 9 năm 1972, Huyện uỷ Yên Lập tổ chức mở lớp sơ cấp lý luận chính trị đầu tiên dành cho các đối tượng: cán bộ xã, đội trưởng, đội phó đội sản xuất của các hợp tác xã, đảng viên mới kết nạp, phân chi trưởng, hội Phụ nữ và đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn huyện. Lớp gồm có 27 học viên, do đồng chí Hoàng Thị Lượng - Phó Chủ tịch uỷ ban hành chính xã Đồng Thịnh làm lớp trưởng. Những thế hệ học viên đầu tiên vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của những ngày đầu đi học lớp sơ cấp.

 Bà Lưu Thị Lượng - Học viên khóa đầu tiên của lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa đầu tiên chia sẻ: “Tôi  học sơ cấp lý luận chính trị do huyện Yên Lập mở, lúc ấy do thời chiến cho nên phải vào địa dư mang tính chất yên ổn. Chúng tôi học ở xã Thượng Long, xóm Đo Quán, mỗi xã có một đồng chí Đảng viên trong đó thành một lớp học. Các giảng viên chính do đồng chí Khiết làm Trưởng ban tuyên giáo của huyện quản lý. Trong thời gian 3 tháng cũng có từng chuyên đề học, từng môn, từng bài do các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban tuyên giáo giảng. Cả khóa cũng có đợt thi cử của cả một đợt chương trình, bản thân tôi cố gắng được xuất sắc”

Khi đó, việc tổ chức lớp học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, cơ sở vật chất 100% là nhà tranh tre nứa lá, hoạt động trong điều kiện đất nước có chiến tranh nên thường xuyên phải sơ tán, tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy thiếu thốn, Lúc đó phụ trách lớp chủ yếu là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên huấn Huyện uỷ phụ trách và trực tiếp giảng dạy, như các đồng chí Nguyễn Quý Chúc - Thường trực Huyện uỷ phụ trách chung; các đồng chí trong Ban Tuyên huấn: như đ/c Nguyễn Hữu Ân, đồng chí Đỗ Ngọc Khiết. Có thể nói, đây là lớp sơ cấp lý luận chính trị đầu tiên của huyện được tổ chức theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, làm cơ sở, nền móng cho việc thành lập trường Đảng của huyện. Đến đầu năm 1975, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện quyết định đặt địa điểm làm việc của Trường Đảng ở vị trí Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cũ tại khu Tân an II - Thị trấn Yên Lập, gồm 3 ngôi nhà gỗ lá, 01 nhà xây 5 gian, điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên và học tập của học viên gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, nhà trường đã xin chủ trương của huyện, huy động học viên vừa học vừa làm, tiến hành xẻ và vận chuyển gỗ từ Phúc Khánh về dựng được thêm một ngôi nhà gỗ lợp lá 5 gian, còn các lớp bồi dưỡng ngắn ngày Trường phải đặt địa điểm tại các cụm xã... Khắc phục khó khăn, hằng năm nhà trường đều tham mưu với Huyện ủy tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được từ 400 đến 500 lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Ông Phùng Sinh Huyện- Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường Đảng cho biết: Năm 1985 tôi làm trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc Trường Đảng cơ sở vật chất tốt, hội trường thì xây, nhà ở của cán bộ giáo viên xây tất đời sống thì vất vả, giáo viên trường Đảng tỉnh vào giảng lớp trung cấp. Lớp lúc bấy giờ mở lớp sơ cấp chủ yếu cho Đảng ủy viên cấp xã, sơ cấp, các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở, ngoài ra làm nhiệm vụ. Ngoài ra Trường Đảng lo việc các lớp đối tượng Đảng

Sau 3 năm mang tên Trường Lý luận nghiệp vụ, đến ngày 01/01/1992 trường đổi tên thành Trường Đảng huyện và chỉ trong vòng chưa đầy một năm đến tháng 10 năm 1992 nhà trường lại được đổi tên thành "Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ", Huyện ủy quyết định chuyển Trường về địa điểm mới, tiếp quản cơ sở vật chất của Công ty Thương nghiệp Yên Lập cũ. Thực hiện Quyết định số 100 của Ban Bí thư, đầu năm 1996, Trường đổi tên thành "Trung tâm Bồi dưỡng chính trị". Địa điểm làm việc của trường được chuyển đến khu Tân an II - thị trấn Yên Lập. Từ chức năng của nhà trường nay được chuyển theo chức năng của Trung tâm, được quy định, bổ sung thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Về đội ngũ cán bộ giảng viên, từ khi đổi tên thành Trung tâm BDCT, đội ngũ cán bộ, giáo viên được bố trí từ 4 đến 6 biên chế.

Năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 185 về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. thay thế Quyết định số 100. Theo đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có chức năng phải đảm nhiệm tổ chức và quản lý nhiều chương trình Lý luận - Chính trị và nghiệp vụ trước đó và bổ sung một số chương trình bồi dưỡng lên trên 10 loại hình khác nhau, như chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ và bí thư chi bộ cơ sở, đại biểu HĐND xã, kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn thể và các chương trình bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo, dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế

Toàn cảnh Trung tâm chính trị huyện

Ông Hà Cường: Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Lập cho biết: “ Năm 1984 tôi về làm phó giám đốc Trường Đảng lúc đó trường ở khu vực cầu Bến Sổ lúc đó cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, cán bộ giáo viên rất vất vả cơ cấu tổ chức Bộ máy bước đầu còn khó khăn trong công tác quản lý chỉ đạo xong dần đi vào nề nếp. Sau đó chuyển trường từ cầu bến Sổ ra trường Nội trú bây giờ. Xong lại chuyển ra tiếp cận trường lương thực bây giờ. Sau đó đổi thành lý luận nghiệp vụ nằm ở phòng giáo dục cũ. Lúc đầu tiên đào tạo cả trung cấp chính trị lúc đó, nhiệm vụ thứ 2 đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng lớp đảng viên mới tạo nguồn kết nạp Đảng là nhiệm vụ thường xuyên. Ngoài ra phối hợp các ngành. Điều quan trọng ở đội ngũ anh em trước hết yêu nghề”

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Quy định số 208 thay thế Quyết định số 185 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; theo đó Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Lập đổi tên thành Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập, là đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện ủy.

Trong giai đoạn đổi mới, đặt biệt là trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiếp tục đổi mới về nội dung, quy mô được mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Từ chỗ ban đầu chỉ là những phòng học đơn sơ, chắp vá, đến nay nhà trường được xây dựng cơ sở vật chất tương đối đồng bộ; các phương tiện, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, cơ bản bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách và kiêm chức đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp và kiến thức thực tiễn.

Ông Trần Quốc Hùng: Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết “ Giảng viên luôn ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc soạn và giảng bài nắm chắc kiến thức và có tính chất khái quát cao. Đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên theo hướng tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Phát huy tính sáng tạo của học viên. Đối tượng người học tại trung tâm rất đa dạng nên giảng viên quan tâm đến tâm lý học viên. Đổi mới phương pháp theo hướng tích cực gợi mở , kết hợp ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin”


Họp cơ quan Trung tâm Chính trị huyện

Xác định rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng, vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy phải được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở luôn được cấp ủy đảng các cấp trong huyện quan tâm. Đặc biệt là việc phối hợp với Trường chính trị tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ và các cơ sở đào tạo trong việc liên kết tổ chức các lớp đào tạo tại Trung tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mỹ: Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường chính trị tỉnh Phú Thọ chia sẻ “Tôi đã về trường chính trị tỉnh được 20 năm trong thời gian về Yên Lập rất nhiều lần với nhiều loại hình lớp khác nhau như lớp Trung cấp LLCT, Trung cấp LLCT- HC và một số lớp bồi dưỡng trưởng khu dân cư. Tôi thấy Trung tâm CT huyện đã quản lý học viên rất tốt, các học viên có ý thức khi vào lớp chấp hành nội quy, quy chế của Trường chính trị và Trung tâm. Qua quá trình giảng dạy tôi thấy học viên có trách nhiệm trong học tập đặc biệt đối với học tập chính trị

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hằng năm Trung tâm đều tổ chức mở được từ 27 đến 28 lớp, với trên 2.500 lượt học viên. Đặc biệt, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh, trong những năm qua Trung tâm đã phối hợp tổ chức và quản lý  09 lớp Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 03 lớp hoàn thiện chương trình trung cấp LLCT với hơn 1.000  học viên, 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho hơn 300 học viên. Phối hợp với các trường trung cấp, đại học mở 01 lớp trung cấp, 02 đại học tại chức cho hơn 200 học viên là cán bộ các xã, thị trấn. Ngoài ra, hằng năm Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Trại giam Tân Lập mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới cho hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ.

 Thượng tá Trần Đức Thiện: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại giam Tân Lập cho chúng tôi biết Trong những năm qua chúng tôi xây dựng được nhiều chương trình kế hoạch đào tạo nguồn cho cán bộ chiến sỹ, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập đã giúp đỡ cho chúng tôi ….từ đó xây dựng cho cán bộ Đảng viên chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

Để có được những kết quả như trên trong 50 năm qua, trước hết phải khẳng định đó là có sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Huyện uỷ, UBND huyện, sự định hướng kịp thời về nội dung chương trình đối với công tác giáo dục LLCT của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và công tác phối hợp thường xuyên có hiệu quả giữa Trung tâm với các cơ quan, ban ngành của huyện, các chi, đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, Trung tâm luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giảng viên để chủ động đối với nhiệm vụ được giao. Trải qua các thời kỳ, ở mỗi giai đoạn khác nhau mặc dù có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên của Trung tâm luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng, nhận thức và hành động, tích cực học tập nâng cao trình độ, trau rồi kỹ năng phương pháp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy Nguyễn Văn Nhạ - Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Phú Thọ cho biết “ Từ thực tế nhiều năm công tác, Trường chính trị tỉnh Phú Thọ rất trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Trung tâm chính trị huyện. Những năm vừa qua Trung tâm chính trị huyện phối hợp tổ chức được nhiều loai hình đào tạo khác nhau. Chúng tôi nhận thấy các thế hệ Lãnh đạo giảng viên cán bộ của Trung tâm luôn làm việc nghiêm túc hiệu quả trách nhiệm trong quản lý học tập và học viên. Tổ chức thực hiện quy chế đào tạo và bồi dưỡng. Với truyền thống sự phối hơp hiệu quả, nhà trường mong muốn những năm tới đây, Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập phối hơp hiệu quả hơn nữa trong công tác đào tạo bồi dưỡng đào tạo lý luận chính trị”

Các đồng chí Lãnh đạo Trường chính trị tỉnh, Lãnh đạo huyện Yên Lập trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

Cùng với việc chú trọng hoạt động về chuyên môn, trong những năm qua, được sự quan tâm của huyện và của tỉnh, cùng với sự nỗ lực tham mưu đề xuất có hiệu quả của Ban giám đốc, cơ sở vật chất của Trung tâm đã từng bước được đầu tư xây dựng khang trang.

Hệ thống phòng học, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên và phòng ở cho giáo viên liên kết được đảm bảo, khuôn viên sân vườn và các công trình phụ trợ khác cũng đã được đầu tư xây dựng. Hệ thống trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy như máy vi tính, hệ thống âm thanh, máy chiếu, phòng học điều hòa v.v... cũng được tăng cường, cơ bản đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoạt động thường xuyên nói chung và công tác giảng dạy, học tập nói riêng. Để mỗi học viên khi được tham gia đào tạo, học tập tại Trung tâm luôn cảm thấy tự hào.

Anh Nguyễn Duy Khánh chia sẻ: Lớp Trung cấp LLCH khóa 2021- 2023: Bản thân tôi là học viên của lớp Trung cấp Chính trị Yên Lập khóa I, sau khi đổi từ chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính. Tôi thấy rất tự hào được tham gia ngôi trường có truyền thống 50 năm, trong quá trình học tập các thầy cô tại trung tâm luôn tạo điều kiện tốt cho học viên…được tham gia học tập tại trung tâm giúp chúng tôi yên tâm trong quá trình học tập công tác

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó có hàng chục khóa đào tạo cơ bản chương trình trung cấp lý luận chính trị, trung cấp, đại học chuyên môn với hàng nghìn học viên tốt nghiệp; qua đó, góp phần chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu trước mắt và phục vụ sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng bộ huyện. Nhiều lượt cán bộ đã học tập và trưởng thành; hiện nay có những đồng chí đã và đang giữ các cương vị lãnh đạo quản lý tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở T.Ư và địa phương.

50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện. Năm 2011, Trung tâm đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm chương Hùng Vương; nhiều năm liền Trung tâm được Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng.

Ông Đỗ Quốc Dân: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết “ Trong quá trình xây dựng và phát triển của trường Đảng huyện Yên Lập trong 50 năm qua  Trung tâm đã không ngừng xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, phối hợp mở được nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp Đại học, Trung cấp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ….qua đó tổ chức thực hiện nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện Lần thứ 24 đã đề ra”

50 năm đã trôi qua, khoảng thời gian ấy đủ cho một đời người trải qua bao cung bậc thăng trầm. Còn đối với Trung tâm Chính trị huyện Yên Lập khoảng thời gian đó là công sức phấn đấu, là tinh thần vượt khó của hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại Trung tâm và các thế hệ học viên để làm nên một thương hiệu, một niềm tin trong công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện, của tỉnh. Chặng đường phía trước còn dài và sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng với truyền thống được xây dựng và tích lũy  trong 50 năm qua, chúng ta tin tưởng Trung tâm chính trị Yên Lập sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được cấp ủy huyện giao, để viết tiếp những trang truyền thống của Trung tâm./.

Hồng Vân - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện)