Trung tâm Y tế huyện Yên Lập đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2021
  • Cập nhật: 06/07/2021
  • Lượt xem: 5589 lượt xem

Thực hiện Văn bản số 927/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạp; Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp, tuyển sinh vào đai học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Phát huy vai trò của ngành Y tế, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao với mục tiêu chủ động phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa có thể xảy ra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thường trực y tế sẵn sàng ứng cứu,...

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập đã xây dựng các phương án đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, diễn biến thời tiết nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống gần các địa điểm thi, hướng dẫn các cơ sở quy trình, quy định nhằm đảm bảo giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường sạch sẽ.


Bố trí nhân lực thường trực tại các điểm thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu. Thành lập 03 đội cấp cứu cơ động, thường trực tại Trung tâm Y tế huyện, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện bảo hộ, sẵn sàng lên đường ứng cứu khi có yêu cầu.Ngày 04/7/2021. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 100% thành viên Ban chỉ đạo và các Hội đồng thi. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã thực hiện phun khử khuẩn môi trường tại 100% phòng học tại 03 điểm thi trên toàn huyện. Đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động thi tuyển. Với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao Trung tâm Y tế huyện Yên Lập sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo công tác Y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021. Góp phần vào xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của huyện nói riêng, của toàn tỉnh Phú Thọ nói chung./.

Phùng Nam (VHTT) tổng hợp (Nguồn Trung tâm y tế huyện)