Trung tâm Y tế huyện Yên Lập tập huấn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tạo động lực làm việc hiệu quả cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
  • Cập nhật: 27/09/2022
  • Lượt xem: 1686 lượt xem

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tạo chuyển biến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong ngành y với mục tiêu “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong hai ngày 24- 25/9, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập phối hợp với Công ty TNHH Trabeli, chi nhánh tại Hà Nội, tổ chức khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tạo động lực làm việc hiệu quả cho 68 học viên là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó, các Khoa, Phòng; Trạm trưởng Trạm Y tế 17 xã, thị trấn và viên chức Trung tâm Y tế trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.