Trường Trung học Cơ sở Phúc Khánh Kết nạp Đoàn viên mới
  • Cập nhật: 03/06/2022
  • Lượt xem: 1915 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thanh thiếu nhi năm 2022, vừa qua, BCH Đoàn xã Phúc Khánh phối hợp với Đoàn Trường THCS Phúc Khánh tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới cho 46 thanh niên ưu tú của trường THCS Phúc Khánh.Lễ kết nạp đoàn viên mới là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phát triển ngày càng vững mạnh, 46 học sinh của trường THCS Phúc Khánh là những học sinh có thành thích xuất sắc trong học tập được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là những thanh niêu ưu tú, có phẩm chất, đạo đức tốt, có nhiều cố gắng, trong học tập, lao động và sản xuất. Các đồng chí thanh niên được kết nạp trong dịp này sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tổ chức Đoàn, một tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của thanh thiếu nhi, là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”... đáp ứng được những yêu cầu của thanh niên trong thời đại mới, luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào của Đoàn tích cực học tập và rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bích Thọ(Trung tâm VH,TT, DL và TT Yên lập)