UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9
  • Cập nhật: 15/09/2022
  • Lượt xem: 2288 lượt xem

Ngày 14/9, UBND huyện tổ chức hội nghị họp phiên thường kỳ tháng 9/2022. Đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị Văn phòng HĐND&UBND trình dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022.


Toàn cảnh hội nghị

Theo đó 9 tháng năm 2022, có 5/8 chỉ tiêu pháp lệnh đạt và vượt; có 3/8 chỉ tiêu đạt từ 40% đến dưới 90%; có 10/22 chỉ tiêu hướng dẫn đạt và vượt, 12/22 chỉ tiêu đạt dưới 100%. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 105,1% so với dự toán, bằng 129,3% cùng kỳ; ước tổng chi ngân sách huyện đạt 97,8% so dự toán, bằng 129,9% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tình hình dịch bệnh Cobid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát; công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, nề nếp đạt kết quả tích cực; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định; quốc phòng an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau khi nghe báo cáo các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung, bổ sung số liệu của từng ngành đảm bảo tính thống nhất.

Kết luận hội nghị đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp các ý kiến tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu các ý kiến tại hội nghị tổng hợp các số liệu của các phòng, ban, đơn vị để hoàn thiện báo cáo; các phòng ban, đơn vị chủ động nghiêm túc thực hiện cập nhật các số liệu cho văn phòng để tổng hợp cụ thể, chính xác để báo cáo Ban Thường vụ trong thời gian tới./.

 

Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông)