XÃ HƯNG LONG TẬP TRUNG THU HOẠCH VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2022
  • Cập nhật: 06/06/2022
  • Lượt xem: 2250 lượt xem


Nhân dân khu Thiện 2 huy động nhân công và máy gặt máy gặt đập liên hoàn

tập trung thu hoạch lúa Chiêm xuân

Vụ Chiêm xuân 2022, toàn xã gieo cấy hơn 130 ha, được cơ cấu bằng các giống lúa lai như: Lai thơm 6, CT16. Thụy Hương 308, lúa thuần bằng các giống như: VNR 20, Thiên ưu 8, nếp 98, nếp 87. Tỷ lệ lúa lai và lúa thuần chất lượng cao ngày càng tăng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Khuyến nông cùng các ngành, ban, các khu dân cư tập trung tuyên truyền tới bà con nông dân đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng khung lịch thời vụ. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Phòng Nông nghiệp & PTNT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của trạm Khuyến nông, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, bón phân và cách nhận biết, xử lý một số loại sâu bệnh hại để kịp thời phòng trừ, tránh lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Nhờ việc thường xuyên thăm đồng nắm tình hình, ở một số khu dân cư đã phát hiện một số diện tích bị sâu bệnh hại lúa như: Bệnh bạc lá, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn đạo ôn, rầy các loại… Các cấp Hội phối hợp cùng Khuyến nông xã tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân kịp thời phun thuốc trừ sâu nên cơ bản diện tích lúa vụ Chiêm xuân của xã đều không bị thiệt hại nặng do sâu bệnh gây ra.

Nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ và làm tốt khâu dự báo, phòng chống sâu bệnh hại kịp thời nên diện tích lúa Chiêm xuân của xã sinh trưởng và phát triển tốt. Theo nhận định của một số hộ gia đình đang tiến hành thu hoạch lúa vụ Chiêm xuân năm nay, do thời tiết thuận lợi và chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, năng suất lúa vụ này đạt khá hơn so với các vụ trước, đặc biệt là trên diện tích gieo cấy các loại giống lúa lai, năng suất lúa bình quân toàn xã dự kiến đạt  55.5 tạ/ha, toàn xã đã thu hoạch được trên 70% diện tích.

Hiện nay, bà con nông dân đang xuống đồng tiến hành thu hoạch những chân ruộng đã chín. Nhằm đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn, tiết kiệm nhân công, bà con nông dân trong xã đã áp dụng cơ giới hóa, máy gặt đập liên hoàn vào thu hoạch lúa, nhằm tiết kiệm được nhân công và đảm bảo thời gian thu hoạch được nhanh. Theo đánh giá ban đầu, vụ Chiêm xuân năm nay được mùa, bà con nhân dân rất phấn khởi với năng suất lúa lai có vùng ước đạt trên 2 tạ/sào.  Hiện nay, các khu dân cư đang chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo đúng kế hoạch để bước vào vụ kế tiếp. 

Cùng với việc tập trung thu hoạch lúa Chiêm xuân, Hội Nông dân xã đã phối hợp với khuyến nông, trưởng các khu dân cư tích cực vận động bà con “thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó”, để đảm bảo tiến hành sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ.

Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch HND xã Hưng Long