Xã Ngọc Lập, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  • Cập nhật: 10/08/2022
  • Lượt xem: 2130 lượt xem

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2005 - 2022). Tới dự có Thượng tá Nguyễn Huy Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Phú Thọ; đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Lập; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; đồng chí Phạm Thế Anh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo xã Ngọc Lập; lãnh đạo các xã khu vực hạ huyện.


Toàn cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Lập đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội, tích cực xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, qua đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Năm 2022, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, chấp hành Luật Quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc, được nhân dân đồng tình hưởng ứng duy trì 14 Ban An ninh trật tự, 43 Tổ liên gia tự quản, xây dựng mô hình Bóng đèn an ninh, Camera an ninh, góp phần phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.


Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Ngọc Lập đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Lập, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phong trào, thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình, khen thưởng kịp thời mô hình điển hình tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác với âm mưu ‘diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đổi mới phương thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Huy Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ và nhân dân xã Ngọc Lập đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Lập trao giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Thượng tá Phạm Thế Anh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, trao giấy khen của Công an tỉnh Phú Thọ cho tập thể Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ngọc Lập đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Đồng chí Đinh Xuân Hôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lập, trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp này thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Huy Cường, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Phú Thọ đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ và nhân dân xã Ngọc Lập; Công an tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lập tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021-2022./.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện)