Yên Lập: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính Khóa VII
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 31676 lượt xem

Ngày 22/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Lập tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính khóa VII. Tới dự có Đ/c Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


Toàn cảnh buổi lễ

Sau gần 15 tháng học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.Các học viên được trao bằng tốt nghiệp tại lễ bế giảng

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 05 học viên đạt loại giỏi, hơn 50 học viên đạt loại khá, đồng thời Hội đồng thi đua của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)